ให้เราช่วยดูแล ฟันของคุณ

เมื่อพูดถึงทันตกรรมแบบองค์รวม Medtopia นั้นไม่มีศูนย์อื่นใดเทียบได้ เรามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดเพื่อมอบสิ่งที่คุณต้องการสำหรับความต้องการทางทันตกรรมของคุณ และเรายังดูแลคุณเหมือนคุณคือครอบครัวของเรา

cases
0

ceramic Veneers

cases
0

One - Day crown

cases
0

Ceramic Dental Implant

cases
0

Invisalign

บริการของเรา

One - Day Crown

ครอบฟันในวันเดียว

Cosmetic Dentistry

ทันตกรรมเพื่อความงาม

Dental Implant

รากฟันเทียม

Root Canal Treatment

การรักษารากฟัน

Metal Free Restoration

การรักษาบูรณะฟันแบบไร้โลหะ

Oral Surgery

ศัลยกรรมช่องปาก

Pediatric Dentistry

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

Periodontal Dentistry

การรักษาโรคเหงือก

Prosthodontics

ทันตกรรมประดิษฐ์

Orthodontics

ทันตกรรมจัดฟัน

Safe Mercury Amalgam Removal Technic (SMART)

การรื้อวัสดุอะมัลกัม แบบปลอดภัยจากไอปรอท

Digital Dental X-rays 2D & 3D

การถ่ายภาพรังสีดิจิตอล 2และ 3มิติ

Nutrition & Supplement for Oral Health

โภชนาการและอาหารเสริมสำหรับสุขภาพช่องปาก

th