Safe Mercury Amalgam Removal Technic (SMART)

Safe Mercury Amalgam Removal Technic (SMART)

วัสดุอุดฟันอมัลกัม เป็นโลหะผสม ได้แก่ เงิน ตะกั่ว ดีบุก สังกะสี พลาเลเดียม ซึ่งผสมเข้ากับปรอท (mercury) ทำให้เกิดวัสดุอุดที่นิ่ม

(SMART) Safe Mercury Amalgam Removal Technic
การรื้อวัสดุอุดฟันอมัลกัมแบบปลอดภัยจากไอปรอท

วัสดุอุดฟันอมัลกัมเป็นโลหะผสม ได้แก่ เงิน ตะกั่ว ดีบุก สังกะสี พลาเลเดียม ซึ่งผสมเข้ากับปรอท (mercury) ทำให้เกิดวัสดุอุดที่นิ่ม ทันตแพทย์สามารถนำวัสดุอุดนี้ใส่ในโพรงฟัน และกดอัดจนเข้ารูป วัสดุอุดจะแข็งตัวภายใน 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยสามารถบดเคี้ยวฟันได้อย่างดี วัสดุอุดอมัลกัมนี้เป็นวัสดุอุดที่ราคาถูก ใช้งานง่ายมีความคงทนสูง อายุการใช้งานยาวนานจัดว่าจึงเป็นวัสดุที่ทันตแพทย์นิยมใช้บูรณะฟันอย่างมากในอดีต แต่ก็มีข้อเสียหลายอย่าง อาทิ

– สีที่ไม่เหมือนฟันตามธรรมชาติ

– การสูญเสียเนื้อฟันมากกว่าที่ควร (เนื่องจากการอุดด้วยอมัลกัมนั้นต้องใช้พื้นที่กว้าง กรอเนื้อฟันออกเยอะเพื่อรองรับวัสดุ)

– วัสดุอมัลกัมอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนสีของเนื้อฟันรอบๆวัสดุอุดให้เป็นสีเทา

– อาการแพ้สารปรอท เกิดขึ้นได้ประมาณ 1% ของผู้เข้ารับการอุดด้วยวัสดุอมัลกัม

– ความเสี่ยงที่จะได้รับโลหะหนัก (สารปรอท) จากวัสดุอมัลกัม

ทันตกรรมแบบองค์รวม (Holistic Dentistry) และเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-aging medicine) ให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพของร่างกายแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ ดูแลแนะนำถึงปริมาณและผลของโลหะหนักหลายชนิดว่ามีผลร้ายต่อร่างกายได้ และแนะนำว่าปรอทแม้ปริมาณน้อยก็ก่อให้เกิดปัญหาต่อร่างกายได้หลายประการ เช่น ภูมิแพ้ อาการทางระบบประสาทและสมอง ความจำสั้น ปวดหัว Alzheimer อ่อนเพลีย ทำให้กระวนกระวาย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมไปถึง โรค Multiple sclerosis หากเป็นไปได้จึงแนะนำว่าไม่ควรมีวัสดุอมัลกัมซึ่งมีปรอทเป็นส่วนประกอบอยู่ภายในช่องปาก แต่การรื้อวัสดุอมัลกัมก่อให้เกิดไอปรอทขึ้นได้มาก จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการที่เหมาะสมในการรื้อวัสดุอมัลกัมเพื่อลดอันตรายจะไอปรอทขณะรื้อ

คลินิกทันตกรรมแบบองค์รวมเมดโทเปียใช้เทคนิคแบบ SMART ในการรื้อวัสดุอุดฟันอมัลกัม เพื่อกำจัดวัสดุอมัลกัมและไอปรอทโดยรวดเร็วที่สุด โดยการใช้

– แผ่นยางกันน้ำลาย เพื่อไม่ให้เศษวัสดุอมัลกัมและไอปรอทสัมผัสกับเนื้อเยื่อในช่องปาก
– เครื่องดูดน้ำลายแรงสูง เพื่อกำจัดเศษวัสดุอมัลกัมและน้ำที่ใช้ในการกรอ
– มีการใช้เครื่องดูดไอปรอทแรงสูงขณะทำหัตถการ
– ให้ oxygen เพื่อลดการหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนไอปรอทเข้าสู่ร่างกาย
– เทคนิคการกรอและอุปกรณ์ที่สามารถกรอรื้ออมัลกัมได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ หลังทำการรื้อวัสดุอุดฟันอมัลกัมแล้ว แนะนำให้ทำการล้างพิษปรอทร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยด้วยการทำคีเลชั่นบำบัดหรือการใช้อาหารเสริมต่างๆ เพื่อกำจัดปรอทในกระแสเลือด

th