Prosthodontics

Prosthodontics

ตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูผู้ที่มีฟันหรือโครงสร้างช่องปากหายไปหรือเสียหาย เราออกแบบ ผลิต และใส่ฟันปลอม สะพานฟัน และรากฟันเทียม เหนือสิ่งอื่นใด

Metal Free Crown & Bridge (ครอบฟัน และสะพานฟันเซรามิกแบบไร้โลหะ)

ครอบฟัน (Crown) เมื่อฟันได้รับความเสียหายรุนแรง เช่น ฟันผุมาก ฟันแตกขั้นรุนแรง ฟันหัก ฟันบิ่น จนไม่สามารถบูรณะด้วยการอุดฟันได้ จึงจำเป็นต้องทำครอบฟัน ( Crowns ) เพื่อบูรณะฟันให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ หรือเพื่อตกแต่งรูปทรงให้ฟันสวยงามดังเดิม

สะพานฟัน (Dental Bridge) คือ การบูรณะทดแทนฟันในกรณีที่สูญเสียฟันไปทั้งซี่คือถอนฟันไปแล้ว จัดเป็นฟันปลอมชนิดที่ติดแน่น ไม่ต้องถอดเข้าถอดออก สะพานฟันใช้งานและมีความสวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ ไม่มีตะขอ และแผ่นเหงือกปลอมเหมือนในฟันปลอมถอดได้

ครอบและสะพานฟันมีทั้งแบบโลหะล้วน โลหะร่วมกันเซรามิก และเซรามิกล้วน แต่ที่ Medtopia Holistic Dentistry เราเลือกใช้เฉพาะครอบและสะพานฟันแบบเซรามิกล้วนเท่านั้น เนื่องจากในอดีตเทคโนโลยีในการสร้างชิ้นงานเซรามิกล้วนยังไม่ดีนัก ความแข็งแรงของวัสดุพวกแก้วนี้ก็ไม่สูงจำเป็นต้องใช้ร่วมกับโลหะ แต่ปัจจุบันมีเซรามิกที่มีความแข็งแรงสูง และทนทานพอที่จะนำมาใช้บดเคี้ยวในปากได้ ทำให้ครอบฟันเซรามิกได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ครอบฟันเซรามิกล้วน จะยอมให้แสงทะลุผ่านและสะท้อนกลับใกล้เคียงฟันธรรมชาติ ครอบฟันจึงดูมีมิติและเป็นธรรมชาติสูงกว่าครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลนมาก จึงมีความสวยงามที่เลียนแบบธรรมชาติได้ดีที่สุด (เมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆ) และครอบฟันไร้โลหะทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องขอบดำ นอกจากนี้ยังไม่ต้องกังวลปัญหาความเป็นพิษของโลหะหนักต่างๆ หรือผลที่มีต่อร่างกายอีกด้วย

One Day Crown (ครอบฟันวันเดียว)

โดยปกติแล้วการครอบฟันมักจะมีขั้นตอนยุ่งยาก เนื่องจากต้องมีการเตรียมความพร้อมของบริเวณที่จะทำการรักษาหลังจากฟันเสียหายหรือสูญเสียฟัน พิมพ์ปากเพื่อส่งผลิตชิ้นงานครอบฟันในห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยมักจะต้องมาพบแพทย์อย่างน้อยสองครั้งเพื่อทำการครอบฟัน Medtopia Holistic dentistry clinic ใช้เทคโนโลยีล่าสุด Digital Dentistry Workflow ระบบ Cerec® ซึ่งเป็นผู้นำทันตกรรมระบบ CAD/CAM ที่สามารถสร้างครอบฟันที่เหมือนธรรมชาติได้ภายในวันเดียว โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องใส่ครอบฟันชั่วคราวขณะรอครอบฟันจริง และไม่ต้องกลับมาเข้ารับการรักษาอีกครั้ง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาของผู้เข้ารับการรักษาได้มาก และปราศจากปัญหาต่างๆ ขณะใส่ครอบฟันชั่วคราว

th