Periodontal Dentistry

Periodontal Dentistry

การทำความสะอาดผิวรากฟัน ด้วยการกำจัดคราบจุลินทรีย์และหินปูน ตั้งแต่บริเวณร่องเหงือก รากฟัน

Scaling and Polishing การรักษาโรคปริทันต์อักเสบและการเกลารากฟัน

เป็นการทำความสะอาดผิวรากฟัน ด้วยการกำจัดคราบจุลินทรีย์และหินปูน ตั้งแต่บริเวณร่องเหงือก รากฟัน เพื่อกำจัดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคในช่องปาก และเป็นการช่วยลดการอักเสบของเหงือก อีกทั้งยังช่วยให้คนไข้สามารถทำความสะอาด และดูแลฟันได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย

th