Operative Dentistry

Operative Dentistry

การรักษาบูรณะฟันแบบไร้โลหะ เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้โลหะทางทันตกรรมที่อาจมีผลต่อสุขภาพร่างกายโดยรวม

Metal Free Restoration (การบูรณะฟันแบบไร้โลหะ)

คลินิกทันตกรรมแบบองค์รวมเมดโทเปีย เน้นการบูรณะฟันแบบไร้โลหะ ที่มีความสวยงามและแข็งแรงใกล้เคียงฟันธรรมชาติ และเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้โลหะต่าง ๆ ทางทันตกรรมที่อาจมีผลต่อสุขภาพร่างกายโดยรวม

  • อุดฟันด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิต (Composite Filling )

วัสดุอุดสีเหมือนฟัน (เรซินคอมโพสิต) เป็นวัสดุอุดที่มีสีใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ จึงมักถูกเลือกใช้สำหรับบริเวณที่ต้องการความสวยงาม วัสดุอุดนี้มีความแข็งแรงพอสมควร แต่รับแรงบดเคี้ยวได้ไม่มากนักจึงไม่นิยมใช้อุดฟันขนาดใหญ่ อาจจะเกิดการบิ่น แตกหักได้ง่าย  นอกจากนี้ในระยะยาวสามารถติดสีคราบจากชา กาแฟ หรือยาสูบได้

  • การอุดฟันด้วยเซรามิก (เซรามิกอินเลย์/ ออนเลย์ Ceramic filling, (Ceramic inlay/Onlay) 

เซรามิกอินเลย์/ออนเลย์ (Ceramic Inlay/Onlay) คือการบูรณะฟันด้วยเซรามิก โดยการสร้างชิ้นวัสดุบูรณะภายนอกช่องปาก ภายหลังการกรอแต่งโพรงฟัน  แล้วนำมายึดติดด้วยกาวทางทันตกรรม จะมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันเรซินคอมโพสิต

คลินิกทันตกรรมแบบองค์รวมเมดโทเปียใช้เทคโนโลยี CAD/CAM มาช่วยในการออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ ร่วมกับการกลึงชิ้นเซรามิก และทำการยึดติดให้คนไข้จนเสร็จ ภายในการรักษาเพียงครั้งเดียวได้ ต่างจากเดิมที่คนไข้ต้องเข้ามาพบทันตแพทย์ และทำการรักษาราว 2-3 ครั้ง

  • ครอบและสะพานฟันเซรามิกแบบไร้โลหะ (Metal Free Crown & Bridge)

ครอบฟัน (Crown) คือ การบูรณะฟันที่เมื่อฟันได้รับความเสียหายรุนแรง เช่น ฟันผุมาก ฟันแตกขั้นรุนแรง ฟันหัก ฟันบิ่น จนไม่สามารถบูรณะด้วยการอุดฟันได้ จึงจำเป็นต้องทำครอบฟัน ( Crown ) เพื่อบูรณะฟันให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ หรือเพื่อตกแต่งรูปทรงให้ฟันสวยงามดังเดิม

สะพานฟัน (Dental Bridge) คือ การบูรณะทดแทนฟันในกรณีที่สูญเสียฟันไปทั้งซี่คือถอนฟันไปแล้ว จัดเป็นฟันปลอมชนิดที่ติดแน่น ไม่ต้องถอดเข้าถอดออก สะพานฟันใช้งานและมีความสวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ ไม่มีตะขอ และแผ่นเหงือกปลอมเหมือนในฟันปลอมถอดได้

ครอบและสะพานฟันมีทั้งแบบโลหะล้วน โลหะร่วมกันเซรามิก และเซรามิกล้วน แต่ Medtopia Holistic Dentistry เลือกใช้เฉพาะครอบ และสะพานฟันแบบเซรามิกล้วนเท่านั้น เนื่องจากในอดีตเทคโนโลยีในการสร้างชิ้นงานเซรามิกล้วนยังไม่ดีนัก ความแข็งแรงของวัสดุเซรามิกนี้ไม่สูงมากจำเป็นต้องใช้เซรามิกร่วมกับโลหะ แต่ปัจจุบันมีเซรามิกที่มีความแข็งแรงสูง และทนทานพอที่จะนำมาทำครอบฟันเซรามิกล้วนได้ ยอมให้แสงทะลุผ่านและสะท้อนกลับใกล้เคียงฟันธรรมชาติ ครอบฟันจึงดูมีมิติและเป็นธรรมชาติสูงกว่าครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลนมาก จึงมีความสวยงามที่เลียนแบบธรรมชาติได้ดีที่สุด (เมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆ) และครอบฟันไร้โลหะทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องขอบดำ นอกจากนี้ยังไม่ต้องกังวลปัญหาความเป็นพิษของโลหะหนักต่างๆ หรือผลที่มีต่อร่างกายอีกด้วยจึงได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น

th