Dental Implant

Dental Implant

รากฟันเทียม เป็นการนำรากเทียมที่ทำมาจากวัสดุไทเทเนียมหรือเซรามิกที่มีลักษณะคล้ายสกรูใส่เข้าไปในกระดูกขากรรไกร เพื่อเป็นหลักยึดครอบฟัน

รากฟันเทียม (Dental Implant)

รากฟันเทียม เป็นการนำรากฟันเทียมที่ทำมาจากวัสดุไทเทเนียม หรือเซรามิกที่มีลักษณะคล้ายสกรูใส่เข้าไปในกระดูกขากรรไกร เพื่อใช้ทดแทนรากฟันและเป็นหลักยึดครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมถอดได้ทั้งปากเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยใช้เวลาในการรักษาทั้งหมดประมาณ 3-6 เดือน โดยระยะเวลาและจำนวนครั้งในการมารับการรักษาขึ้นกับปัจจัยหลายประการ เช่น ปริมาณและคุณภาพของกระดูกขากรรไกร จำนวนฟันที่ต้องการทำรากฟันเทียม เป็นต้น

ทำไมต้องทำรากฟันเทียม ?
เป็นการใส่เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยใช้ยึดครอบฟัน หรือสะพานฟันเพื่อเป็นฟันปลอมชนิดติดแน่นในปากโดยผู้ป่วยไม่สามารถถอดเองได้ หรือใช้ยึดฟันปลอมถอดได้ ช่วยให้ฟันปลอมถอดได้มีการยึดอยู่ที่แน่นขึ้น ไม่หลวมหลุดง่าย

ข้อดีของการทำรากฟันเทียม

รับประทานอาหารได้ปกติ ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ
ดูแลทำความสะอาดง่าย คล้ายการดูแลฟันธรรมชาติ
ส่งเสริมบุคลิกภาพ และความมั่นใจในการใช้ชีวิต

ไม่จำเป็นต้องใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ ซึ่งมีประสิทธิภาพการบดเคี้ยวและความสะดวกสบายที่ต่ำ หรือกรณีใช้รากฟันเทียมช่วยยึดฟันปลอมชนิดถอดได้จะทำให้ฟันปลอมยึดติดได้ดีขึ้น และประสิทธิภาพการเคี้ยวอาหารได้ดีมากขึ้น
สุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
อายุการใช้งานนาน โดยขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของผู้ป่วย

th