About Us

Home About Us

คลินิกทันตกรรมแบบองค์รวมเมดโทเปีย

Medtopia Holistic Dentistry

เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ทันตแพทย์คอยให้การดูแลช่องปาก เหงือก และฟันแก่คนไข้ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำวิธีดูแลรักษาสุขภาพฟันให้แข็งแรง นอกจากนี้ ยังสามารถผ่าตัดปรับแต่งเหงือก และฟันให้สวยงาม และเรียงตัวกันได้ดีอีกด้วย

รางวัลและใบรับรอง

ArokaGO Star
(5 Stars)
American Accreditation Commission International

สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจาก คลินิคอื่น ๆ

Watch Video

บรรยากาศที่ผ่อนคลาย

ห้องทำฟันบรรยากาศผ่อนคลาย ให้ความรู้สึกเหมือนมาพักผ่อน

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

รักษาคนไข้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มีมาตรฐาน

ได้รับการรับรองจากหลากหลายสถาบัน เช่น

(AACI และ Arokago Star)

"Tooth is Your Bestfriend"

ทพ.กานติ์จิรัฐ  เหลืองอร่าม
Dr. Kanchirat Luangaram
Holistic Dentist

Education

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) , มหาวิทยาลัยมหิดล
ป.บัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  (วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

Experience

อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย
ทันตแพทย์ที่ปรึกษา บ.ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทันตกรรม (หลายบริษัท)

th