Medtopia Holistic Dentistry

เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน เชื่อมั่นว่าสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปากมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ดังคำกล่าวที่ว่า สุขภาพช่องปากที่ดีเป็นประตูสู่การมีสุขภาพร่างกายที่ดี จึงเน้นแนวทางทันตกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีมากกว่าการรักษาโรคในช่องปากแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการจัดการกับปัญหาสุขภาพช่องปาก ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของผู้ป่วย ไม่ใช่เพียงแค่ “ฟัน”

ปรัชญาของเรา

การปรับปรุงสุขภาพของเราโดยไปที่ต้นตอของปัญหาทางทันตกรรมแทนที่จะรักษาตามอาการ

ได้รับการรับรองจากหลากหลายสถาบัน

American Accreditation Commission International
ArokaGO Star
(5 Stars)
cases
0

ceramic Veneers

cases
0

One - Day crown

cases
0

Ceramic Dental Implant

cases
0

Invisalign

เราให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อฟันของคุณ

“ฟันไม่ใช่เพียงแค่อวัยวะ แต่เป็นประติมากรรมที่สวยงาม”

Cosmetic Dentistry

ทันตกรรมเพื่อความงาม

Dental Implant

รากฟันเทียม

One - Day Crown

ครอบฟันในวันเดียว

คลินิกทันตกรรมแบบองค์รวมเมดโทเปีย

Medtopia Holistic Dentistry

เรามีอาจารย์ทันตแพทย์ผู้มีประสบการณ์ ทั้งด้านทันตกรรมและเวชศาสตร์ชะลอวัย คอยให้การดูแลช่องปาก เหงือกและฟันแก่คนไข้ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำวิธีดูแลรักษาสุขภาพฟันให้แข็งแรง โดยหลักการที่เน้นถึงความสัมพันธ์ของสุขภาพภายในช่องปากและสุขภาพร่างกายโดยรวม มุ่งเน้นเรื่องทันตกรรมป้องกัน และการรักษาทางทันตกรรมแบบองค์รวมด้วยเทคนิคและวัสดุที่มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ ปราศจากผลข้างเคียงต่อร่างกาย

ทำไมถึงต้องมาทำฟันที่ Medtopia

เราเน้นการรักษาแบบองค์รวม หรือ one-stop service และมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพองค์รวมชะลอวัยที่โดดเด่น

ทันตแพทย์มืออาชีพ

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญในการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยที่ส่งผลต่อฟัน เหงือก และปาก ทันตแพทย์ของเรามีหน้าที่ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยด้วยขั้นตอนและการรักษาที่หลากหลาย

อุปกรณ์ที่ทันสมัย

คลินิกทันตกรรมMedtopia เราให้บริการทันตกรรมเพื่อความงาม รากฟันเทียม และการฟอกสีฟันด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

คุณหมอใจดี

ทันตแพทย์ของเรามีทัศนคติที่ร่าเริงและทุ่มเทอย่างมากในการดูแลผู้ป่วย เราใช้เวลาในการรับฟังผู้ป่วย สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การรักษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเป็นรายบุคคล นำไปสู่การให้การดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้นและบรรลุผลลัพธ์ของผู้ป่วยที่ดีขึ้น

อัตราค่าบริการ (Price): THB

Address

เลขที่ 2 ซอยประดิพัทธิ์ 15
ถนนประดิพัทธิ์ แขวงพญาไท
เขตพญาไท กทม. ประเทศไทย 10400

ติดต่อ

Mobile: 064 164 4424
Mail: dentalmedtopia@gmail.com

เวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ 09:00 น. - 20:00
วันเสาร์ - อาทิตย์ 10:00 น. - 18:00

th